פנל מואר

פנל מואר – פנל מואר להדבקת כל מדביקה אפשרית
המותאם בגדליו להחלפת תקרה אקוסטית
רוחב: 60 ס”מ
אורך: 60 ס”מ
פנל מואר – פנל מואר להדבקת כל תמונה אפשרית למטרת תמונה.
רוחב: 1.20 מטר
גובה: 30 ס”מ